→ Abonneren

Initiatieven

OpgewekTienen is een open en onafhankelijke burgerbeweging. We versterken de samenhorigheid en stimuleren actief burgerschap om leven en wonen in de stad zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken.

We richten ons op:

  • Activiteiten die ontmoetingen tussen Tienenaars stimuleren
  • Initiatieven die zorgen voor meer kwaliteitsvolle publieke ruimten, met bijzondere aandacht voor buurtgroen
  • Erfgoedprojecten. We geloven in de verbindende kracht van erfgoed.
  • Initiatieven die het verhaal van de stad en haar inwoners uitdragen.
  • Projecten die duurzaamheid promoten

We doen niet alles zelf. We werken bij voorkeur samen met verenigingen, buurt- en dorpscomités, (kansen)organisaties, scholen, handelaars, ondernemers en het stadsbestuur.

Lees meer over onze werking in het artikel ‘Tiense bruggen bouwen’.

Lopende initiatieven

Tiense reuzen

De Tiense reuzen zijn jarenlang in de vergetelheid geraakt. Dat konden we niet zomaar laten gebeuren. Reuzen spreken immers tot de verbeelding en hebben de kracht om mensen te verenigen.

Kweikersparade

Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseerden opgewekTienen en de dienst Toerisme en Erfgoed van stad Tienen de eerste editie van de Kweikersparade naar aanleiding van 1000 jaar stadsrechten. Precies 5 jaar na de festiviteiten rond 10-10-10 wilden we met deze parade de stad en haar dorpen vieren. De Tiense reuzen en een nieuwe drakenreus maakten hun opwachting. Met de Kweikersparade wilden we een stoet van en door Tienenaars ontwikkelen die terug aansluiting zocht bij de ommegangen van weleer. We geloven in het verbindende vermogen van een parade die de identiteit van een stad op een eigentijdse manier toont en versterkt. Stap voor stap willen we de parade uitbouwen tot een nieuwe traditie. Het is onze ambitie om de Kweikersparade elke 5 jaar te herhalen. De tweede editie staat gepland voor 10 oktober 2020. Meer info.

ParkLife

In augustus 2014 en 2015 toverden we samen met AST 77 bvba, RISO Vlaams-Brabant en meer dan 40 verenigingen, organisaties en handelaars het groene hart van de stad om tot creatieve ontmoetingsplek. De witte picknicktafels, activiteiten voor jong en oud en het StadsForum zorgden voor een aparte dynamiek. ParkLife focust ook op de ‘toekomst van de stad’. Hoe ziet de ideale stad er uit? Op welke manier willen we samen in de stad leven? En hoe kunnen we  onze  ecologische  voetafdruk  verkleinen  en de rijkdom aan planten en dieren beschermen?

Daarom zet ParkLife in op 4 stedelijke thema’s:

  • De sociale stad – aandacht voor de verschillende groepen in de stad
  • De ruimtelijke stad – aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte
  • De ecologische stad – aandacht voor groen, natuur, voedsel,…
  • De creatieve stad – aandacht voor kunst en cultuur

Het programma 2015 is te bekijken op www.parklife.be.

Twiet-o-theek

In het verlengde van ParkLife 2014 ontstond  de eerste Tiense ruilbib in de binnenstad, de Twiet-o-theek. De Twiet-o-theek werkt volgens het principe ‘neem een boek, geef een boek’. Meer info.

Soepcafé Tienen

Sinds augustus 2015 bundelt het Soepcafé de krachten van verschillende Tienenaars om voedseloverschotten van lokale winkels te verwerken tot heerlijke soep. De soep wordt gratis uitgedeeld tijdens plaatselijk activiteiten, een vrije bijdrage is altijd welkom. Op deze manier verbindt het Soepcafé duurzaamheid met een sociaal engagement om de Tienenaars met een kleine portie warmte dichter bij elkaar te brengen. Meer info

20293784240_c16d71a3f9_z

Spellenclub DoKaPi Tienen

Het doel is eenvoudig: mensen samenbrengen die graag gezelschapsspellen spelen. Meer info.

Buurtgroen
Samen met RISO-Vlaams-Brabant, TIPLOS, Velt Tienen, Transitie Tienen, Natuurpunt en Milieuadviesraad Tienen bekijken we de mogelijkheden om buurttuinen (moestuinen, kruidentuinen,…) op te starten en nieuwe groene hoekjes op te richten. Meer info op www.buurtgroentienen.be In 2016 begeleiden we een eerste tuindersgroep in een volkstuinencomplex in Grimde.

3000driehonderd.be

Blog waar mooie en kunstige foto’s van Tienen worden getoond. Uitgebreide informatie op 3000driehonderd.be. We werken hiervoor samen met amateurfotografen en professionele fotografen. De foto’s laten Tienen vanuit een andere hoek zien. Het versterkt een positief imago van de stad: een beeld zegt meer dan (drie)duizend(driehonderd) woorden en het zorgt voor een creatieve en inspirerende samenwerking tussen Tiense fotografen.

In 2012 lanceerden we een portrettenreeks van geëngageerde Tienenaars.

opgewekTienen.be

De blog die inzoomt op:

www.tienen.weleer.be

Een kabellift in Grimde? Een tram op de Grote Markt? Een Veemarkt met vee? Deze foto’s vind je samen met een honderdtal andere oude exemplaren nu op één handige website: www.tienen.weleer.be. We sloegen daarvoor de handen in elkaar met webontwikkelaar Frederic Hecq. Op die manier wordt de geschiedenis van Tienen opnieuw een stuk tastbaarder en toegankelijker. OpgewekTienen wil dat de Tienenaars de geschiedenis van de stad op een leuke manier kunnen (her)ontdekken. Meer info.

 

Afgelopen initiatieven

Welkom in Tienen!

Vierduizend treinreizigers. Dat is grofweg het aantal mensen dat elke dag tijdens de spitsuren in het station van Tienen aankomt. Daar moet je toch iets mee kunnen doen, dachten we twee jaar terug. En dat deden we ook. Met het stationsconcert willen we het welkomstgevoel in de stad aanwakkeren en ontmoeting tussen de treinreizigers stimuleren. Heel wat mensen kijken samen naar het concert en praten gezellig na. Het concert is ook steeds onaangekondigd om de verrassing compleet te maken. In 2010 werkten we hiervoor samen met twee harmonieën (Sint-Genoveva Oplinter en Crescendo Glabbeek) en een fanfare (Sint-Isidorus Hakendover Wulmersum) en CC De Kruisboog. Bekijk de filmpjes en foto’s van het eerste stationsconcert. In  2011 organiseerden we opnieuw een stationsconcert. Ditmaal ism de percussiegroep De Madammen. In 2012 kozen we voor de Ensorfanfare. In 2013 was het de beurt aan de Swinckle Brothers.

Meer foto’s en filmpjes.

Sing for the climate

De Klimaatcoalitie, 11.11.11 en filmmaker Nic Balthazar organiseerden in het weekend van 22 en 23 september ’12 een landelijke zangstonde en brede bewustmakingsactie rond het klimaat. Ook in Tienen werd het pleidooi luid gehoord. De actie wou meer dan ooit de aandacht blijven vragen voor het klimaat en voor de toekomst van de volgende generaties die op het spel staan. In Tienen zette TIPLOS zijn schouders onder het initiatief en kon hierbij alvast rekenen op de steun van de stad Tienen, OpgewekTienen, Natuurpunt Tienen en Kringwinkel Hageland. Bekijk het sfeerverslag.

Interviews met bekende Tienenaars

Af en toe interviewen we bekende Tienenaars zoals Tony Corsari, Johny Voners en DJ Kosmik. De interviews zoomen in op de rol van de suikerstad in hun leven/carrière. We vragen hen ook naar hun visie op mogelijke pistes om tot veranderingen te komen in Tienen. Niet alleen bekende Vlamingen met Tiense roots maar ook lokale beroemdheden, enthousiaste vrijwilligers, enz… zullen aan bod komen.

Alle interviews vind je via deze link.

 

 

Flash Mob

Een flash mob is een grote groep mensen die plots op een publieke plaats verzamelen, een act opvoeren om daarna snel weer te verdwijnen. Tijdens Suikerrock 2010 organiseerde opgewekTienen, ism Zumba Tienen en Circusatelier Salto, de eerste Tiense ‘flash mob’. Bekijk alle foto’s en filmpjes

Armoede in Tienen

Mensen in armoede verenigingen zich steeds vaker. Ook in Tienen zetten ze in 2011 de stap en verenigden ze zich in Erm ’n Erm, een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. Samen met vier fotografen van opgewekTienen (Jannes de Leest, Lien Geysenbergs, Jeroen Geladé en Roelof Pantjes) en medewerkers van RISO Vlaams-Brabant doorkruisten vijf sterke vrouwen hun stad. Ze vertelden wat het betekent om in armoede te leven. Foto’s en stukken van hun levensverhaal zijn opgenomen in een publicatie en geven armoede in Tienen een gezicht en stem. Met deze publicatie ondersteunde opgewekTienen de opstart van Erm ’n Erm.

Inspiratiegids voor buurtinitiatieven

Klik op de afbeelding om de inspiratiegids te downloaden

In 2010 lanceerde opgewekTienen een inspiratiegids voor buurtinitiatieven. We doen dit omdat we geloven dat een bruisend buurtleven een hefboom kan zijn om tot een aangename leefomgeving te komen. Een plek waar het fijn is om te wonen, te vertoeven en elkaar te ontmoeten.

Meer engagement nemen in de eigen buurt. Dat klinkt goed, maar hoe doe je dat? En wat kan je zoal organiseren? En als je dan beslist hebt een initiatief op te starten, hoe begin je daar dan aan? In de inspiratiegids vind je heel wat tips om aan de slag te gaan.

 

_
_

 

Rock Aflaat
We zorgden voor de verslaggeving van Rock Aflaat in 2010 en 2011. De sfeer-, foto- en filmverslagen vind je hier. Het interview met The Hotknives in 2010. De sfeer-, foto- en filmverslagen van 2011 vind je via deze link.

10-10-10

OpgewekTienen nam de communicatie van 10.10.10 voor haar rekening. Bekijk via deze link alle sfeer-, foto- en filmverslagen.

Heb je zelf een leuk idee of wil je meewerken? Contacteer ons via opgewekTienen@opgewekTienen.be

Page last updated on 4 november 2015 at 18:49