→ Abonneren

Initiatieven

OpgewekTienen is een open en onafhankelijke burgerbeweging. We versterken de samenhorigheid en stimuleren actief burgerschap om leven en wonen in de stad zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken.

We richten ons op:

  • Activiteiten die ontmoetingen tussen Tienenaars stimuleren
  • Initiatieven die zorgen voor meer kwaliteitsvolle publieke ruimten, met bijzondere aandacht voor buurtgroen
  • Erfgoedprojecten. We geloven in de verbindende kracht van erfgoed.
  • Initiatieven die het verhaal van de stad en haar inwoners uitdragen.
  • Projecten die duurzaamheid promoten

We doen niet alles zelf. We werken bij voorkeur samen met verenigingen, buurt- en dorpscomités, (kansen)organisaties, scholen, handelaars, ondernemers en het stadsbestuur.

Overzicht initiatieven

Welkom inTienen!

Vierduizend treinreizigers. Dat is grofweg het aantal mensen dat elke dag tijdens de spitsuren in het station van Tienen aankomt. Daar moet je toch iets mee kunnen doen, dachten we twee jaar terug. En dat deden we ook. Met het stationsconcert willen we het welkomstgevoel in de stad aanwakkeren en ontmoeting tussen de treinreizigers stimuleren. Heel wat mensen kijken samen naar het concert en praten gezellig na. Het concert is ook steeds onaangekondigd om de verrassing compleet te maken.

In 2010 werkten we hiervoor samen met twee harmonieën (Sint-Genoveva Oplinter en Crescendo Glabbeek) en een fanfare (Sint-Isidorus Hakendover Wulmersum) en CC De Kruisboog. Bekijk de filmpjes en foto’s van het eerste stationsconcert. In  2011 organiseerden we opnieuw een stationsconcert. Ditmaal ism de percussiegroep De Madammen. In 2012 kozen we voor de Ensorfanfare.

Meer foto’s en filmpjes.

Tiense reuzen

De Tiense reuzen zijn de laatste jaren in de vergetelheid geraakt. Dat konden we niet zomaar laten gebeuren. Reuzen spreken immers tot de verbeelding en hebben de kracht om mensen te verenigen. Jan, Mie, Tiske en Nieke zijn ook echte stadssymbolen. Redenen te over dus om een traditie die teruggaat tot de 15 eeuw in ere te herstellen.

ParkLife

Met ParkLife willen we de sociale, ecologische en historische waarde van het Tiense stadspark versterken. Het stadspark moet opnieuw een ontmoetingsplek worden voor alle inwoners. Tussen 6 augustus en 31 augustus 2014 werden er daarom verschillende activiteiten in het stadspark georganiseerd. Zo zullen de bezoekers er o.a. kunnen genieten van een picknick, akoestische optredens, natuurwandelingen, workshops tuinieren, tijdelijke kunstinstallaties en gezelschapsspelen in een sfeervolle omkadering. Het hele programma kan je vinden op www.parklife.be. In het verlengde van de editie 2014 ontstond ook de eerste Tiense ruilbib in de binnenstad, de Twiet-o-theek.

ParkLife is een initiatief van opgewekTienen, RISO Vlaams-Brabant, AST 77 bvba

Kweikersparade

Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseren opgewekTienen en de dienst Toerisme en Erfgoed van stad Tienen de Kweikersparade naar aanleiding van 1000 jaar stadsrechten. Precies 5 jaar na de festiviteiten rond 10-10-10 willen we met deze parade de stad en haar dorpen vieren. Reuzen Jan, Tiske, Nieke, de tegen dan gerestaureerde Mie en een nieuwe reus zullen hun opwachting maken. Meer info.

3000driehonderd.be

Blog waar mooie en kunstige foto’s van Tienen worden getoond. Uitgebreide informatie op 3000driehonderd.be. We werken hiervoor samen met amateurfotografen en professionele fotografen. De foto’s laten Tienen vanuit een andere hoek zien. Het versterkt een positief imago van de stad: een beeld zegt meer dan (drie)duizend(driehonderd) woorden en het zorgt voor een creatieve en inspirerende samenwerking tussen Tiense fotografen.

In 2012 lanceerden we een portrettenreeks van geëngageerde Tienenaars.

Miel Mattheus, bezieler van de Mediclowns

opgewekTienen.be

De blog die inzoomt op:

www.tienen.weleer.be

Een kabellift in Grimde? Een tram op de Grote Markt? Een Veemarkt met vee? Deze foto’s vind je samen met een honderdtal andere oude exemplaren nu op één handige website: www.tienen.weleer.be. We sloegen daarvoor de handen in elkaar met webontwikkelaar Frederic Hecq. Op die manier wordt de geschiedenis van Tienen opnieuw een stuk tastbaarder en toegankelijker. OpgewekTienen wil dat de Tienenaars de geschiedenis van de stad op een leuke manier kunnen (her)ontdekken. Meer info.

Buurtgroen
Samen met TIPLOS, Velt Tienen, RISO-Vlaams-Brabant, Transitie Tienen, Natuurpunt en Milieuadviesraad Tienen bekijken we de mogelijkheden om buurttuinen (moestuinen, kruidentuinen,…) op te starten en nieuwe groene hoekjes op te richten. Meer info op www.buurtgroentienen.be

Spellenclub DoKaPi Tienen

Het doel is eenvoudig: mensen samenbrengen die graag gezelschapsspellen spelen. Meer info.

Sing for the climate

De Klimaatcoalitie, 11.11.11 en filmmaker Nic Balthazar organiseerden in het weekend van 22 en 23 september ’12 een landelijke zangstonde en brede bewustmakingsactie rond het klimaat. Ook in Tienen werd het pleidooi luid gehoord. De actie wou meer dan ooit de aandacht blijven vragen voor het klimaat en voor de toekomst van de volgende generaties die op het spel staan. In Tienen zette TIPLOS zijn schouders onder het initiatief en kon hierbij alvast rekenen op de steun van de stad Tienen, OpgewekTienen, Natuurpunt Tienen en Kringwinkel Hageland. Bekijk het sfeerverslag.

Interviews met bekende Tienenaars

Af en toe interviewen we bekende Tienenaars zoals Tony Corsari, Johny Voners en DJ Kosmik. De interviews zoomen in op de rol van de suikerstad in hun leven/carrière. We vragen hen ook naar hun visie op mogelijke pistes om tot veranderingen te komen in Tienen. Niet alleen bekende Vlamingen met Tiense roots maar ook lokale beroemdheden, enthousiaste vrijwilligers, enz… zullen aan bod komen.

Alle interviews vind je via deze link.

 

 

Flash Mob

Een flash mob is een grote groep mensen die plots op een publieke plaats verzamelen, een act opvoeren om daarna snel weer te verdwijnen. Tijdens Suikerrock 2010 organiseerde opgewekTienen, ism Zumba Tienen en Circusatelier Salto, de eerste Tiense ‘flash mob’. Bekijk alle foto’s en filmpjes

Armoede in Tienen

Mensen in armoede verenigingen zich steeds vaker. Ook in Tienen zetten ze in 2011 de stap en verenigden ze zich in Erm ’n Erm, een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. Samen met vier fotografen van opgewekTienen (Jannes de Leest, Lien Geysenbergs, Jeroen Geladé en Roelof Pantjes) en medewerkers van RISO Vlaams-Brabant doorkruisten vijf sterke vrouwen hun stad. Ze vertelden wat het betekent om in armoede te leven. Foto’s en stukken van hun levensverhaal zijn opgenomen in een publicatie en geven armoede in Tienen een gezicht en stem. Met deze publicatie ondersteunde opgewekTienen de opstart van Erm ‘n Erm.

Inspiratiegids voor buurtinitiatieven

Klik op de afbeelding om de inspiratiegids te downloaden

In 2010 lanceerde opgewekTienen een inspiratiegids voor buurtinitiatieven. We doen dit omdat we geloven dat een bruisend buurtleven een hefboom kan zijn om tot een aangename leefomgeving te komen. Een plek waar het fijn is om te wonen, te vertoeven en elkaar te ontmoeten.

Meer engagement nemen in de eigen buurt. Dat klinkt goed, maar hoe doe je dat? En wat kan je zoal organiseren? En als je dan beslist hebt een initiatief op te starten, hoe begin je daar dan aan? In de inspiratiegids vind je heel wat tips om aan de slag te gaan.

 

_
_

 

Rock Aflaat
We zorgden voor de verslaggeving van Rock Aflaat in 2010 en 2011. De sfeer-, foto- en filmverslagen vind je hier. Het interview met The Hotknives in 2010. De sfeer-, foto- en filmverslagen van 2011 vind je via deze link.

10-10-10

OpgewekTienen nam de communicatie van 10.10.10 voor haar rekening. Bekijk via deze link alle sfeer-, foto- en filmverslagen.

Heb je zelf een leuk idee of wil je meewerken? Contacteer ons via opgewekTienen@opgewekTienen.be

Page last updated on 17 maart 2015 at 17:45